Skip to content

Start jouw digitale expeditie!

Woningcorporaties hebben in de digitale transitie te maken met enorm veel spelers: van data en huurders tot de cloud en de organisatie en haar medewerkers zelf. Hoe verenig je al deze spillen in je visie en beleid en hoe maak je dit vervolgens uitvoerbaar? Wieck Molendijk consultants vertelt op CorporatiePlein meer over haar digitale expedities. Wat zijn dit en hoe helpt het jou als corporatie richting te geven aan de digitale transformatie?

Hoe is de digitale expeditie ontstaan?

In de professionalisering en groei van organisaties blijven mensen en digitalisering elkaar ontmoeten. De exacte meerwaarde en de risico’s van de digitale expedities die hiervan het gevolg zijn, zijn vooraf veelal onbekend of moeilijk te bepalen. Maar in vrijwel alle gevallen gaan deze digitale expedities gepaard met serieuze kosten en hebben ze potentieel een grote impact op het toekomstige succes van de betreffende organisaties en de mensen die er werken.

Wij zien dat veel corporaties moeite hebben om hun visies – op organisatie, klant, data, informatie én de cloud – te verbinden en deze te operationaliseren. Ook het meenemen van de leveranciers, de medewerkers en het verhogen van de betrokkenheid en adoptie is een aandachtspunt. Op CorporatiePlein laten we bezoekers zien én beleven hoe je dat op een heel effectieve manier met de digitale expeditie oplost.

“Een visie hebben is goed. Een visie realiseren is nog veel beter. De informatievisie die we samen met Wieck Molendijk opstelden maakt het mogelijk om de ambities van Maaskoepel te vertalen naar een haalbare ICT roadmap die ons prikkelt om aan de slag te gaan”

Maurice Both – Maaskoepel

Welke waarde levert de Digitale expeditie?

Met de Digitale expeditie helpen we om de visies met elkaar te verbinden en deze vervolgens te operationaliseren. In de Expeditie roadmap plaatsen we de projecten in de juiste volgende en samen werken we aan een succesvolle uitvoering. Hiervoor brengen we de juiste voorbereiding per project in kaart alsook de afhankelijkheden tussen verschillende projecten. We helpen om de regie en grip te houden op de digitale expeditie en haar projecten. Ook het in kaart brengen van de digitale fitheid en het verhogen van adoptie is een vast onderdeel in onze aanpak.

‘‘Samenwerking, resultaat, alles is top!  Ik vind het een heel prettig en leerzaam traject’’

Corine Wanschers – Mooiland

Wij luisteren naar onze klanten en helpen om complexe vraagstukken te ontwarren. Met de digitale expeditie bieden we jou een praktisch stappenplan om richting te geven aan de digitale transformatie.