Skip to content

Wat kenmerkt de samenwerking van A+? Een kijkje achter de schermen

Photo by Joel Filipe on Unsplash

A+ heeft gezamenlijk voor de overgang naar Tobias365 gekozen. Dat is een belangrijke stap in de samenwerking voor de A+ leden onderling en in de samenwerking met Aareon. Maar wat kenmerkt nu het ontstaan van A+ en de onderlinge samenwerking? In dit artikel geven we een kijkje achter de schermen.

Over A+ en de keuze voor Tobias365

A+ is een samenwerkingsverband dat bestaat uit 8 woningcorporaties die allen Tobias_AX gebruiken: BrabantWonen, GroenWest, Intermaris, Parteon, Trivire, Vidomes, Woonforte en Woonkracht10. Gezamenlijk willen ze via samenwerking meer resultaat in Digitalisering & Informatisering behalen dan zij individueel zouden kunnen. Hierbij wordt A+ ondersteund door projectleider Danny Molendijk van Wieck Molendijk consultants.

Met het oog op de toekomst en de onvermijdelijke overstap naar de cloud heeft A+ in 2020 een uitgebreid readinessprogramma uitgevoerd. Hierin is in kaart gebracht wat een overstap naar de cloud voor hen betekent. Uiteindelijk heeft A+ gezamenlijk gekozen om over te gaan op Tobias365. Deze keuze is gebaseerd op een paar hoofd overwegingen:

  • Toekomstbestendig
  • Digitale veiligheid beter geborgd
  • Extra kansen op toepassingen en data via het Microsoft Azure platform

Implementatieplanning en partnership

Samen met Aareon is een implementatieplanning opgesteld waarin alle A+ leden in 2021 t/m 2023 een plek hebben gekregen. Voor de implementaties ondersteunen en helpen de A+ leden elkaar, bv. door maximaal van elkaar te leren. Ook Aareon heeft hier profijt van in minder herhaling, minder afstemming en meer inhoudelijke slagkracht vanuit A+.

“De ambitie is om elke implementatie weer beter en efficiënter uit te voeren, zodat dit aan beide kanten tijd en kosten bespaart.”

Aareon en A+ zijn volop in gesprek hoe het partnership verder ingevuld kan worden. Het is mooi om elkaars ambities te delen en te ontdekken waar we elkaar kunnen versterken. Maar wat typeert nu de samenwerking binnen A+? En hoe ervaart Aareon dit initiatief?

Een kijkje achter de schermen

Liesbeth van Groeneveld (Woonkracht10) vertelt ons dat A+ met elkaar verbonden is, op weg naar de toekomst. “Die verbondenheid is ontstaan vanuit hetzelfde belang. We zijn gefocust op de toekomst en gezamenlijk op zoek naar innovatie en vernieuwing.” Ook staat gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. Oog hebben voor elkaar, dus goed luisteren en respons geven en dus oprecht aandacht aan elkaar geven. Dit zorgt voor vertrouwen en versterkt de samenwerking. Mede hierdoor kan BrabantWonen, die als eerste op de planning staat, een voortrekkersrol pakken tijdens de implementaties.

Maar wat maakt dit verband nou succesvol? Daar vertelt Jacco Maan (Vidomes) ons het volgende over: “We zijn echt een team met respect voor ieder zijn of haar context, denk hierbij aan omvang corporatie, mate van digitalisering en interne organisatie keuzes. Ook benutten we elkaars kracht, kennis en kunde: Together Everyone Achieves More (TEAM).”

“Wij geloven oprecht dat we samen meer kunnen bereiken en de tijd die geïnvesteerd wordt halen we er dubbel & dwars uit. We hebben samen lol, goede energie, zijn enigszins luchtig, maar wel zakelijk.”

Leen Spaans (Woonforte) heeft hier nog een mooie aanvulling op. Het gaat namelijk niet alleen om het gemeenschappelijk doel of belang maar juist om de intrinsieke motivatie om samen kennis te delen en te leren. “Daarnaast speelt Wieck Molendijk consultants een grote rol” vertelt Leen verder. “Zij zorgen ervoor dat zaken worden geregeld zodat de deelnemers zich op de inhoud kunnen richten. Daarnaast brengen zij ook inhoudelijke visie en kennis in. Ze verzorgen ook goede communicatie binnen A+.”

Het partnership met Aareon

A+ en Aareon willen elkaar (en daarmee ook andere woningcorporaties) helpen en versterken. Neem de overgang naar Tobias365. Voor beide partijen een uitdaging, maar wat betekent dit precies voor de woningcorporaties en hun medewerkers? A+ gaat haar kennis en ervaring actief met Aareon delen zodat Aareon in staat is om haar vormen van training en functioneel applicatiebeheer nog effectiever te maken. Zo wordt de samenwerking ook op tactisch en operationeel niveau versterkt. Alexander Zaal (Aareon) bevestigt: “de samenwerking brengt veel meer dan ik dacht.”

Tot slot vertelt Hero de Klaver (Aareon) het volgende over de samenwerking: “In het begin was het een ontdekkingsreis: wat zijn de doelstellingen van A+ en zijn die in lijn met die van Aareon?” Ook zag Hero een technologische uitdaging: wat A+ wil moet Aareon wel waar kunnen maken. ‘“Dit vraagt om openheid en transparantie. Dit past bij de cultuur van Aareon maar moest wel worden toegepast. Wij zijn trots op deze samenwerking!”

Wil je meer weten over A+? Volg dan nu de LinkedIn pagina A+ Netwerk. Hier worden relevante updates gedeeld!