Skip to content

Samenwerken wordt het belangrijkste ICT-middel van 2020

Vacature Business ICT-consultant

Hoe kunnen woningcorporaties hun ambities realiseren en controle krijgen op alle ontwikkelingen? Volgens Wieck Molendijk consultants kan dat alleen door samenwerking, partnership en een duidelijke visie. Het bedrijf vertelt daar op 26 september meer over tijdens CorporatiePlein en wij spraken alvast met mede-eigenaar Lynn Molendijk – van de Scheur.

“Wij zien dat veel woningcorporaties worstelen met dezelfde vragen op het gebied van digitalisering, klantbediening, ICT-beheer en leveranciersmanagement,” begint Lynn. “Het is onze visie dat je met de juiste kennis aan tafel en een goed partnership met je leveranciers grip op elke ontwikkeling krijgt. Wanneer je zo elk project onder controle hebt, kun je je ambities waarmaken. Door middel van onze community, kennis en uitgebreide ervaring, helpen wij corporaties om grip op hun ICT-ontwikkelingen te krijgen en de volledige potentie van ICT te benutten.”

Samenwerking Wieck Molendijk

Samenwerken

De samenwerking tussen woningcorporaties en hun leveranciers draagt daaraan bij. “Wieck Molendijk consultants ondersteunt verschillende samenwerkingsverbanden waar kennisdeling en samenwerking centraal staan. Digitalisering en standaardisatie gaan hand in hand. Daarom vinden wij partnership zo belangrijk. Dat gaat verder dan het delen van kennis of samenwerken, maar gaat over het gezamenlijk behalen van doelen.”

Strategisch ICT-advies

“Wieck Molendijk consultants is gespecialiseerd in strategisch ICT-advies voor woningcorporaties,” gaat Lynn verder. “Wij ondersteunen woningcorporaties grip te krijgen met een duidelijk stappenplan dat we hebben vertaald naar ons ‘Windrichtingsmodel’. Hierin creëren wij overzicht in complexe situaties en helpen corporaties doelen te bereiken door succesvolle ICT-projecten af te ronden. Dit doen wij onder andere vanuit strategisch ICT-advies, project- en programmamanagement, selecties en implementaties, de ondersteuning van samenwerkingsverbanden, procesoptimalisaties, I&A positionering en beleid en klantbedieningsmodellen.”

Beste uit partnerships halen

Tijdens CorporatiePlein kunnen bezoekers op de stand van Wieck Molendijk consultants meer te weten komen over het Windrichtingsmodel. “Daarnaast organiseren wij om 11:00 en 12:00 ook twee kennissessies waarin samenwerken centraal staat. Maaskoepel verzorgt woonruimtebemiddeling voor ruim 150.000 woningzoekenden in Rotterdam. Samen met 14 gemeenten, 23 woningcorporaties en diverse leveranciers werken zij aan de kwaliteit van wonen en leven. Hoe zorg je daarbij voor de juiste kennis en expertise in huis? Hoe werk je samen met partners en collega-corporaties? En welke rol krijgt programma-management? Stella van Veen, manager woonruimtebemiddeling, vertelt in vijf tips hoe Maaskoepel programma-management heeft opgezet en het beste haar haar partnerships haalt.”