Skip to content

De digitale expeditie van woningcorporaties is onvermijdelijk

Photo by NASA on Unsplash

Wie door de jungle in het hart van Afrika, Zuid-Amerika of Azië trekt, kan een ervaren leider goed gebruiken. Zo´n expeditieleider is immers goud waard om je te behoeden voor gevaren, de juiste keuzes te maken en aan te komen op de eindbestemming. Hoewel woningcorporaties geen regenwouden doorkruisen, kan hun digitale reis soms even uitdagend voelen. Wieck Molendijk consultants, leiders in digitale expeditie, helpt hen hierbij. Een gesprek met oprichter Danny Molendijk over wat de digitale expeditie inhoudt en waarom het nodig is.

Het is onvermijdelijk dat mensen en digitalisering elkaar ontmoeten tijdens de professionalisering en groei van hun organisaties, begint Danny het gesprek. “De aanpak en risico’s van de onvermijdelijke digitale expedities die hiervan het gevolg zijn, zijn vooraf veelal onbekend of moeilijk in te schatten. Maar in vrijwel alle gevallen gaat de digitale expeditie gepaard met serieuze kosten en heeft ze potentieel een grote impact – zowel positief of negatief – op het toekomstige succes van de organisatie en de mensen die er werken. Het is onze missie om corporaties de regie te geven over hun eigen digitale expeditie, alle projecten in de juiste volgorde te plaatsen en te helpen bij de uitvoer.”

Klant beter van dienst zijn

De digitale expeditie is een ontwikkeling die begint bij de behoefte om de klant beter van dienst te zijn en de organisatie verder te ontwikkelen, gaat Danny verder. “Dat is het startpunt. We verbinden de juiste visies – klant-, data-, informatie-, en Cloud- – en brengen dit terug tot een document. Vervolgens gaan we samen met de corporatie aan de slag. De expeditie is iets wat je samen moet doen, het liefst zij aan zij met de corporatie.”

Samenwerken

Op de vraag of het niet beter is ‘veilig’ de kunsten af te kijken bij collega-corporaties in plaats van zelf op expeditie te gaan, vertelt Danny: “Een combinatie van deze twee werkwijze is de kracht want het aangaan van samenwerkingen is essentieel. Echter is het de organisatie zelf die uiteindelijk aan de slag moet gaan. Wij werken op basis van beproefde programma’s waarin al onze kennis en kunde is verwerkt. Vervolgens zijn het de mensen uit de organisatie die samen met ons aan de slag gaan en het verschil maken. Dat kun je niet afkijken, dat is een kwestie van doen.”

Waardenkompas Wieck Molendijk Consultants

Resultaat+

“De reden dat we met onze programma’s werken, is dat we meer tijd willen overhouden om aandacht aan de organisatie te geven,” licht Danny de werkwijze van Wieck Molendijk consultants toe. “Daarin maken wij het verschil. We zijn gericht op het leveren van resultaat. We willen snel en volledig leveren en een extra stap voor onze klanten zetten. Dat noemen we ‘resultaat+’. Onze consultants werken vanuit ons waardenkompas. We hebben vijf kernwaarden die leidend zijn in alles wat we doen. Eén van deze kernwaarden is eigenaarschap, dat betekent dat we leiderschap tonen en verantwoordelijkheid nemen voor het eindresultaat. Dat is een manier van werken waar we ook de klant in meenemen. Dat werkt heel effectief en aanstekelijk.”

Hetzelfde doel

Op deze manier worden corporaties door hun digitale expeditie begeleid. “We bewegen ons allemaal door dezelfde digitale jungle met hetzelfde doel. Het belangrijkste verschil zijn de mensen van de organisatie zelf. Daar zit dan ook de grootste uitdaging: deze medewerkers meenemen naar de toekomst. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde; onze digitale doelen behalen en onze klanten beter helpen.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Wieck Molendijk Consultants