Skip to content

Visie & strategie

Wat is het?

Van ambitie naar actie! Het ontwikkelkompas helpt je om je ambities te concretiseren en te vertalen naar een roadmap. Dit stelt je in staat om concreet te starten met het realiseren van je ambitie.

Hoe pakken we dat aan?

Samen stellen we jullie ontwikkelkompas samen: een informatievisie op basis van 10 vaste bouwstenen. Door middel van werksessies leggen we de doelstellingen per bouwsteen vast. Daarnaast stellen we een routekaart op die je leidt van jullie huidige situatie naar de gewenste situatie.

Wat levert het op?

Je gebruikt het ontwikkelkompas om bij te sturen. Hiermee heb je een ontwikkelkompas waarmee het MT / bestuur de regie over de ontwikkeling kan nemen en waarmee de organisatie direct aan de slag kan.

Relevante cases binnen dit thema

Projectleiding implementaties bij Travers

Stichting Travers werkt aan leefbare buurten en vitale, veilige wijken in de omgeving van Zwolle. Wij leverden een projectleider die het hoofd koel hield in een complexe opdracht. Lees meer → “Projectleiding implementaties bij Travers”

Van losse projecten naar samenhang, visie en strategie

Veluwonen stond voor de uitdaging om een heldere informatievisie op te stellen dat hen een langetermijn perspectief op haar digitaliseringsambitie bood. Voorheen werden ICT-projecten voornamelijk los uitgevoerd waarbij de visie, ambitie en onderlinge samenhang tussen projecten werd gemist. Lees meer → “Van losse projecten naar samenhang, visie en strategie”