Skip to content

Duurzaam Veilig

Wat is het?

Organisaties zijn verantwoordelijk voor de bescherming van hun klantdata. Er staat veel op het spel. Voor het beheersen van de veiligheid zijn organisaties afhankelijk van hun eigen mensen en de verschillende partijen waarmee zij samen in de keten werken (ICT leveranciers en andere ketenpartners). De uitdaging van deze ketenveiligheid is enerzijds de vraag hoe je van beleid naar gedrag gaat en hoe je regie houdt op alle partijen in de keten.

Hoe pakken we dat aan?

We zorgen voor een inspirerend programma zodat de medewerkers constant bewust en aangehaakt zijn op dit thema. Daarnaast zorgen we voor de juiste middelen om regie op alle ketenpartners te kunnen voeren. Samen met onze zusterorganisatie Privacy Specialist BV ontzorgen we onze klanten op het gebied van awareness en regie op ketenveiligheid.

Wat levert het op?

De organisatie ziet privacy en security niet meer als een project, maar vooral als een aanpak waar je elke dag mee bezig bent. Dit noemen wij: Duurzaam Veilig.

Relevante cases binnen dit thema

Hernieuwde regie op privacy en security

Met het uitbesteden van de kantoorautomatisering zijn veel organisaties afhankelijk geworden van haar leveranciers. GoedeStede heeft hierom bewust voor een professionaliseringsslag gekozen waarin haar regierol en het bijspijkeren van kennis op het gebied van privacy en informatiebeveiliging centraal stond. Lees meer → “Hernieuwde regie op privacy en security”