Skip to content

Vastgoeddata: van jengatoren naar piramide

Bazalt Wonen stond voor een enorme uitdaging: het optimaliseren van vastgoeddata na een complexe fusie tussen Woonlinie en Woonservice Meander. Na de fusie bleek de vastgoeddata van Bazalt Wonen een stapeling van verschillende systemen en processen te zijn, wat resulteerde in een ongewenste en ongezonde datahuishouding. Er waren meerdere systemen in gebruik met overlappende functionaliteit en opslag.

Doordat processen, opslag en gebruik door elkaar liepen was een optimalisatie moeilijk om uit te voeren. De metafoor van de ‘Jenga-toren’ illustreerde treffend de complexiteit van het probleem. Een noodzakelijke stap was om deze ‘Jenga-toren’ te ontmantelen en opnieuw op te bouwen met de juiste structuur en stabiliteit.

Data-piramide

Wieck Molendijk Consultants hanteert een unieke aanpak waarmee complexe data vraagstukken inzichtelijk worden gemaakt. Stapsgewijs worden alle lagen van goed data-management in kaart gebracht en worden de organisatiedoelen (wat willen we bereiken met de data), de techniek en de medewerkers (wie werkt er met welke data) met elkaar in verbinding gebracht. Er is bij Bazalt Wonen een diepgaande analyse uitgevoerd van de huidige systemen voor opslag en gebruik van vastgoeddata, inclusief een onderzoek naar de onderlinge samenhang. Op basis van deze analyse zijn nieuwe keuzes gemaakt door Bazalt Wonen.

Vastgoeddata als nieuwe stabiele basis

De uitkomst van deze ontwarring van de jenga toren is het opnieuw inrichten van de woningcartotheek in Empire. Deze keuze beoogt een gecentraliseerde plek te bieden voor alle woning- en complexinformatie binnen het bestaande ERP-pakket. Daardoor wordt het applicatielandschap verder gestroomlijnd en worden ook nog kosten bespaard. Voor de medewerkers en de organisatie is deze stap van grote betekenis. De impasse die lange tijd heeft bestaan is doorbroken en er kan eindelijk weer op de juiste manier gewerkt worden met waardevolle vastgoeddata.

Een project vanuit het boekje

Rob Arts, Manager Finance, Data & IT bij Bazalt Wonen

Gerelateerde Diensten

  • Data-management →

    Data helpt organisaties slimmer te worden. Wij helpen je met een aanpak waarin organisatie en technieken aan doelen verbonden worden.