Skip to content

Van losse projecten naar samenhang, visie en strategie

Veluwonen stond voor de uitdaging om een heldere informatievisie op te stellen dat hen een langetermijn perspectief op haar digitaliseringsambitie bood. Voorheen werden ICT-projecten voornamelijk los uitgevoerd waarbij de visie, ambitie en onderlinge samenhang tussen projecten werd gemist. Veluwonen had behoefte aan meer regie en zocht naar een partner die de gewenste situatie, het vergezicht in kaart kon brengen.

Toekomstbestendig IT-landschap

Veluwonen zocht externe ondersteuning om dit proces te begeleiden en vond in Wieck Molendijk Consultants de expertise die hun op strategisch niveau verder bracht. Samen met Veluwonen heeft Wieck Molendijk Consultants gewerkt aan het opstellen van de informatievisie met bijbehorende ontwikkelperspectieven en de ICT-roadmap. 

Er is nu onderlinge samenhang en een koers die wordt gevolgd naar een gewenst en toekomstbestendig IT-landschap

Vincent Buitenhuis, directeur-bestuurder Veluwonen

Richting kiezen en behouden

De informatievisie is het kompas voor Veluwonen om richting te kiezen en te houden binnen ICT-ontwikkelingen. Voor het nemen van de juiste beslissingen is ook een vergezicht nodig. Hiervoor zijn drie ontwikkelperspectieven beschreven: een ontwikkelperspectief voor één jaar, voor drie jaar en voor vijf jaar. Samen met de informatievisie is ook een uitgebreide roadmap samengesteld. Hierin zijn alle (ICT) ontwikkelingen voor het komende jaar verwerkt.

Het is voor ons heel waardevol dat een externe partner helpt om onze blik te verbreden en strategischer na te denken over belangrijke keuzes voor ons IT-landschap. De informatievisie geeft ons richting en helpt in het maken van de juiste keuzes. Het overzicht en de concreetheid van de roadmap is heel fijn!

Gerelateerde Diensten

  • Visie & strategie →

    Het ontwikkelkompas helpt je om je ambities te concretiseren en te vertalen naar een roadmap. Dit stelt je in staat om concreet te starten met het realiseren van je ambitie.