Skip to content

Na een volledig digitaal selectie en implementatietraject is De Woningraat live met Embrace!

Toen in maart 2020 de Coronacrisis uitbrak stond de Woningraat op het punt om haar klantcontactomgeving te selecteren. Het gevolg hiervan is een volledig digitaal selectie- en implementatietraject dat met succes is volbracht. De Woningraat is in oktober live gegaan met haar website en klantportaal van Embrace, waarbij Wieck Molendijk consultants de selectie en deels de implementatie heeft begeleid. Maar hoe heeft De Woningraat dit traject midden in de Coronacrisis ervaren?

We hebben met Esther Hermsen (manager beleid en communicatie van De Woningraat) gesproken en zij vertelde het volgende over de selectiefase:

We vonden het heel belangrijk om een klantcontactomgeving te selecteren die goed aansluit bij onze organisatie en onze visie op digitale dienstverlening. We hebben de selectiefase volledig online uitgevoerd en dat was wel heel bijzonder. De ondersteuning hierbij door Wieck Molendijk consultants was fijn.

Zij hebben ons geholpen om in kaart te brengen wat voor ons belangrijk is en dit inzichtelijk gemaakt door verschillende onderdelen een score te geven.

Naast de selectiefase is ook de implementatiefase volledig online uitgevoerd. Dit betekende onderling veel sessies om samen tot een goede afstemming te komen.

Dan is het belangrijk om ook echt even te controleren dat alle stappen zijn gedaan. Hierbij was de ondersteuning van Wieck Molendijk prettig. Het bespaarde ons als werkorganisatie veel tijd.

Natuurlijk hadden ze ook te maken met meerdere leveranciers. Hierbij ging de afstemming heel erg goed. “Er waren wat startproblemen met de technische koppelingen” vertelt Esther. Gelukkig hadden zij vooraf al contact met de leveranciers gelegd waardoor dit snel afgestemd en opgelost kon worden.

Door de externe ondersteuning ontstond er meer ruimte voor andere belangrijk zaken. Op dat punt ligt ook de toegevoegde waarde voor De Woningraat. Daarnaast was de ondersteuning bij het maken van de goede keuze van grote waarde. Het resultaat: een goed onderbouwde keuze en oog voor de details waar je als werkorganisatie de tijd normaal gesproken tijdens de implementatie niet zou hebben.

Dit is genoeg reden om Wieck Molendijk consultants aan te bevelen aan anderen: het oog voor details, veel relevante praktijk voorbeelden en de ervaring.

Gerelateerde Diensten

  • Digitaal fit →

    De slagingskans van digitale transformaties is voor 80% afhankelijk van mensen. Wij zorgen voor betrokken, zelfredzame medewerkers door digitale fitheid.