Skip to content

Migratie Empire

Voordat Bazalt Wonen begint aan een ingrijpende migratie naar Empire wordt eerst een visie en roadmap voor de komende jaren vastgesteld. Op deze manier zijn niet alleen de belangrijkste doelstellingen in kaart, maar weet Bazalt Wonen ook waar zij nu staan en wat hen de komende periode te doen staat.

Van visie naar resultaat

In 2022 start Bazalt Wonen met het vastleggen van de digitale ambitie. Wieck Molendijk Consultants stelt samen met de organisatie een informatievisie en roadmap op. Het bijzondere aan dit traject is dat de organisatie nauw wordt betrokken bij dit proces. De inzichten, behoeften en risico’s van alle betrokkenen krijgen een plek in de visie. Het is een document wat daardoor breed in de organisatie wordt gedragen. De roadmap maakt op heldere wijze duidelijk wat Bazalt Wonen moet ondernemen om de gewenste visie te realiseren. Met de ambitie om een nieuwe informatievisie en roadmap te creëren die naadloos aansluit op de unieke behoeften van de organisatie.

Projectleiding en testmanagement

Voor de migratie naar R21 van Empire heeft Wieck Molendijk Consultants de rol van projectleiding en testmanagement vervuld. De implementatie wordt uitgevoerd op basis van de ‘Expeditie aanpak’ van Wieck Molendijk Consultants. Dit houdt in dat er eerst wordt begonnen met een onboarding van alle medewerkers. En voordat het feitelijke project start wordt eerst een voorbereidingsfase uitgevoerd zodat Bazalt Wonen ‘fit en ready’ aan de startlijn verschijnt. Het voorbereidingstraject bestaat uit een top10 activiteiten die specifiek bij Empire migraties hoort (Wieck Molendijk Consultants heeft voor alle ERP systemen dergelijke voorbereidingstrajecten ontwikkeld). 

By far de beste implementatie ooit

Rob Arts, Manager Finance, Data & IT bij Bazalt Wonen

Een nieuwe basis

Door de migratie naar Empire kan Bazalt Wonen verder met het uitvoeren van de informatievisie en de bijbehorende roadmap. De migratie zorgt ervoor dat Bazalt Wonen een grote stap in volwassenheid van het ICT landschap heeft gemaakt. Deze nieuwe basis zorgt er ook voor dat er rust en focus in de organisatie ontstaat om de volgende uitdagingen uit de roadmap aan te pakken. Op deze manier werkt Bazalt Wonen stap voor stap aan het realiseren van haar digitale ambitie.

Gerelateerde Diensten

  • Cloud & systemen →

    Verbeter de vindbaarheid van informatie. stimuleer samenwerking en creëer zo de voorwaarden voor een innovatieve en toekomstbestendige organisatie.