Skip to content

Welkom bij Wieck Molendijk Consultants

Wieck Molendijk consultants geeft woningcorporaties regie op hun digitale ambities. Zodat ze hun maatschappelijke opdracht optimaal kunnen vervullen: zorgen dat mensen goed, betaalbaar en duurzaam kunnen wonen.

Wat wij zien

Digitale transformaties zijn een bepalende succesfactor geworden voor de realisatie van klantwaarde voor organisaties.

Het is onvermijdelijk dat mensen en digitalisering elkaar ontmoeten tijdens de professionalisering en groei van hun organisaties. De exacte meerwaarde, aanpak en risico’s van de digitale transformaties die hiervan het gevolg zijn, zijn vooraf veelal onbekend of moeilijk te bepalen.

Maar in vrijwel alle gevallen gaan deze transformaties gepaard met serieuze kosten en hebben ze potentieel een grote impact, positief of negatief, op het functioneren en toekomstige succes van woningcorporaties en de mensen die er werken. 

Digitale transformaties zijn ook een bepalende succesfactor geworden voor de realisatie van klantwaarde voor organisaties. Onder andere door de dominantie van data. Daarmee zijn digitalisering en automatisering van hulpmiddel verworden tot aanjager van de organisatie.

Wat wij willen is dat corporaties deze aanjagers maximaal inzetten en zo de resultaten behalen die zij voor ogen hebben. Wieck Molendijk Consultants maakt het mogelijk oplossingen te vinden voor de drie belangrijkste uitdagingen bij elk transformatieproces:

Duidelijke doelen stellen

Het begint met het helder definiëren van een gemeenschappelijk doel dat past bij de missie van de organisatie. Het echte werk zit hem in het vertalen van deze grote doelen naar concrete, haalbare acties – het omzetten van visie naar daadwerkelijke stappen.

Aanpassingsvermogen en besluitvaardigheid

Tijdens transformaties wordt elke organisatie wel een keer verrast. Of het nu gaat om ICT-leveranciers die dingen veranderen, nieuwe behoeften vanuit het team, of veranderende databehoeften. Daarom is het cruciaal om flexibel te zijn en snel te kunnen schakelen, om zo het oorspronkelijke doel niet uit het oog te verliezen.

Organisaties betrokken krijgen en houden

Misschien wel de grootste uitdaging is ervoor zorgen dat iedereen aan boord is. Dit gaat verder dan alleen informeren. Hoe zorg je ervoor dat iedereen voorbereid is, betrokken blijft en digitaal up-to-date is tijdens de transformatie?

Samen op digitale expeditie

De digitale expeditie is een beproefde aanpak die woningcorporaties regie geeft op hun digitale transitie.

Mensen worden enthousiast van verhalen, niet van implementaties. De digitale expeditie helpt daarom met de volgende kernvragen:

  • Hoe bepaal ik mijn hogere doel, de stip óver de horizon?
  • Hoe neem ik mijn mensen op een goede manier mee in deze transitie? 
  • Hoe gids ik mijn organisatie daarnaartoe?

Nadat we het gezamenlijke doel hebben bepaald creëren we samen een verhaallijn die we gebruiken tijdens het traject. Door middel van werksessies en met behulp van de laatste A.I. tools zorgen we voor sterk betrokken en verbonden medewerkers. 

Gedurende de expeditie, willen we dat onze klanten professionele regie ervaren tijdens de uitvoering. Dat directie en management de rust en het vertrouwen hebben om noodzakelijke beslissingen te nemen. Dat I&A medewerkers en de mensen op de werkvloer zich verbonden voelen met het eindresultaat.

Zodat ze hun digitale transformatie met succes kunnen realiseren, en kunnen focussen op het realiseren van hun organisatiedoelen en hun maatschappelijke opdracht. Dit garandeert de gewenste business impact en het bereidt de organisatie voor op de toekomst.

1. Stip óver de horizon

Door jouw uitdagingen simpel te maken ontstaat er een gemeenschappelijk vertrekpunt en ambitie dat iedereen aanspreekt, en de route om daar te komen.

2. Mensen eerst

We maken samen een inspirerende verhaallijn voor je expeditie. Als we voelen dat iedereen aan boord en digitaal fit is gaan we verder aan de slag.

3. Voorbereiding

Met onze top10 voorbereidingen ruimen we de belangrijkste risico’s uit de weg en sta je fit en voorbereid aan de startlijn.

4. Actie!

In de uitvoering van de expeditie gidsen we de organisatie naar de stip óver de horizon. Tijdens elke stap weet je exact waar je staat en wat er nog op je af gaat komen.

5. Business impact

Samen zorgen we niet alleen voor een geslaagde finish, maar ook voor een blijvende impact binnen jouw organisatie. Je weet waar je staat en wat de opbrengst van een volgende digitale expeditie zou moeten zijn.

Hoe kunnen we jou helpen?

Onze kennis van de sector is onmisbaar bij het ontwikkelen van duurzaam inzetbare producten.

Thema’s die bij iedere corporatie een rol spelen zijn ons uitgangspunt. Inzichten en ervaringen die wij opdoen worden door ons continue vertaald naar effectieve oplossingen. Wij kennen de sector goed. En dat vertaalt zich in optimale dienstverlening!

Niet elk project vraagt om een grootse aanpak. Soms is het beter om klein te starten en zo ervaring op te doen. Zit het tegen, gebruik dan wat je geleerd hebt voor je volgende stap. Is de uitkomst positief? Schaal dan samen met ons snel op! Zo boek je op overzichtelijke termijn heel mooie resultaten.

Het ontwikkelkompas

Het ontwikkelkompas helpt je om je ambities te concretiseren en te vertalen naar een roadmap. Dit stelt je in staat om concreet te starten met het realiseren van je ambitie.

Wat is het?

Van ambitie naar actie! Het ontwikkelkompas helpt je om je ambities te concretiseren en te vertalen naar een roadmap. Dit stelt je in staat om concreet te starten met het realiseren van je ambitie.

Hoe pakken we dat aan?

Samen stellen we jullie ontwikkelkompas samen: een informatievisie op basis van 10 vaste bouwstenen. Door middel van werksessies leggen we de doelstellingen per bouwsteen vast. Daarnaast stellen we een routekaart op die je leidt van jullie huidige situatie naar de gewenste situatie.

Wat levert het op?

Je gebruikt het ontwikkelkompas om bij te sturen. Hiermee heb je een ontwikkelkompas waarmee het MT / bestuur de regie over de ontwikkeling kan nemen en waarmee de organisatie direct aan de slag kan.

Digitaal fitte medewerkers

De slagingskans van digitale transformaties is voor 80% afhankelijk van mensen. Wij zorgen voor betrokken, zelfredzame medewerkers door digitale fitheid.

Wat is het?

Digitale fitheid zorgt voor meer betrokkenheid en vooruitgang. De slagingskans van digitale transformaties ligt voor 80% bij de mensen. Het motiveren van de organisatie en de medewerkers is cruciaal. Digitale fitheid van de medewerkers is een enorme boost voor het werkplezier en de betrokkenheid. Een digitaal fitte medewerker is zelfredzamer en ervaart minder problemen. Dit gaat de huurder ook merken.

Hoe pakken we dat aan?

We starten met een nulmeting digitale fitheid en bepalen gezamenlijk het leerdoel. De medewerkers geven tijdens de sessies zelf aan waar zij behoefte aan hebben. Samen met de organisatie ontwerpen we verschillende sessies. Wij nemen de basiselementen mee, de medewerkers geven aan wat hen aanspreekt. Samen komen we tot de ideale mix.

Wat levert het op?

Naast de digitale fitheid van de medewerkers brengen we ook de optimalisatie van de digitale werkplek in kaart. Een slimmere digitale werkplek helpt de medewerkers enorm. Dit geeft de organisatie een duidelijk overzicht van mogelijke verbeterpunten waar we direct mee aan de slag gaan.

De kennisgestuurde organisatie

Data helpt organisaties slimmer te worden. Wij helpen je met een aanpak waarin organisatie en technieken aan doelen verbonden worden.

Wat is het?

Het draait niet meer om data maar om de kennis en inzichten die data je geeft. Je hebt een gezonde datahuishouding nodig, maar bij veel organisaties ligt de focus op datakwaliteit en techniek. Deze trajecten duren vaak te lang en geven te weinig resultaat. Inmiddels dienen nieuwe vragen zich aan: Hoe tillen organisaties hun datamanagement naar een hoger niveau? Hoe zetten ze hun datalandschap neer? Hoe implementeren we datastandaarden? Hoe behouden ze continue de kwaliteit over hun datamanagement? En nog belangrijker: hoe zorg ik voor een kennisgestuurde organisatie met een hoge data-geletterdheid en digitaal fitte mensen? Dit vraagt om een aanpak die al deze vragen kan beantwoorden.

Hoe pakken we dat aan?

Als eerste starten we bij de eindgebruikers: welke kennis en inzichten zijn nodig? En hoe is het huidige gebruik van de (data)systemen en welke oplossingen liggen in de organisatie van processen? Vervolgens gaan we aan de slag met het gezamenlijk invullen van ons data volwassenheidsmodel. Dit is de nulmeting die je nodig hebt om je vervolgstappen te bepalen en te begrijpen waarom sommige onderdelen niet van de grond komen zoals je zou willen. Samen met de organisatie organiseren we sessies en workshops om de verschillende wandelroutes richting de kennisgestuurde organisatie in kaart te brengen en uit te voeren.

Wat levert het op?

Hierdoor ontstaat een routekaart naar de gewenste situatie. Onze consultants helpen je vervolgens om de juiste stappen te nemen en een kennisgestuurde organisatie te worden.

Duurzaam veilig in een onrustige cyber-wereld

Er staat veel op het spel als het gaat om de bescherming van klantgegevens. Wij helpen je bij de transitie van beleid naar gedrag en het voeren van de nodige regie.

Wat is het?

Organisaties zijn verantwoordelijk voor de bescherming van hun klantdata. Er staat veel op het spel. Voor het beheersen van de veiligheid zijn organisaties afhankelijk van hun eigen mensen en de verschillende partijen waarmee zij samen in de keten werken (ICT leveranciers en andere ketenpartners). De uitdaging van deze ketenveiligheid is enerzijds de vraag hoe je van beleid naar gedrag gaat en hoe je regie houdt op alle partijen in de keten.

Hoe pakken we dat aan?

We zorgen voor een inspirerend programma zodat de medewerkers constant bewust en aangehaakt zijn op dit thema. Daarnaast zorgen we voor de juiste middelen om regie op alle ketenpartners te kunnen voeren. Samen met onze zusterorganisatie Privacy Specialist BV ontzorgen we onze klanten op het gebied van awareness en regie op ketenveiligheid.

Wat levert het op?

De organisatie ziet privacy en security niet meer als een project, maar vooral als een aanpak waar je elke dag mee bezig bent. Dit noemen wij: Duurzaam Veilig.

Het nieuwe ICT landschap

Verbeter de vindbaarheid van informatie. stimuleer samenwerking en creëer zo de voorwaarden voor een innovatieve en toekomstbestendige organisatie.

Wat is het?

Creëer een gebruiksvriendelijk ICT landschap voor je medewerkers. Of het nu een selectie en implementatie van een ERP systeem is, of een volledige herinrichting van je ICT landschap, met onze aanpak heb je snel resultaat en doe je dit samen met de medewerkers.

Hoe pakken we dat aan?

Het nieuwe ICT landschap start met jouw ambitie en het inzicht in je huidige landschap. Met onze uitgebreide kennis over selectietrajecten, implementaties, Cloudtransities en migraties helpen we je om de juiste beslissingen te nemen en om hier naartoe te werken. Dit doen we aan de hand van bewezen uitgangspunten zodat je op een makkelijke manier de juiste beslissingen kunt nemen.

Wat levert het op?

Hierdoor kan de organisatie sneller de juiste informatie vinden, wordt de samenwerking tussen medewerkers leuker gemaakt en kunnen innovaties beter doorgevoerd worden. Het nieuwe ICT landschap is ingericht voor de toekomst.

Het AI Kompas

Je medewerkers realiseren het zich misschien nog niet, maar ook zij gebruiken straks kunstmatige intelligentie. Bereid ze maximaal voor op deze revolutie met het AI Kompas.

Wat is het?

Hoeveel mensen in je organisatie maken gebruik van AI? Waarschijnlijk meer dan je denkt. Het komende jaar worden er steeds meer middelen aangeboden aan je medewerkers. De markt ontwikkelt zich razendsnel, en ook je Microsoft omgeving wordt in hoog tempo voorzien van indrukwekkende AI oplossingen. Als organisatie heb je een aantal keuzes om hiermee om te gaan. Wij adviseren om de organisatie hier maximaal op voor te bereiden. We helpen je graag om dat op te zetten.

Hoe pakken we dit aan?

Het AI Kompas biedt alles wat je nodig hebt om je organisatie voor te bereiden. Het Kompas bestaat uit verschillende onderdelen die in de vorm van werksessies worden uitgewerkt: Talent & vaardigheden, AI expertise team, Spelregels en Use cases. Dit zorgt ervoor dat je meteen aan de slag gaat met en de organisatie maximaal betrokken is.

Daarnaast helpen we je ook om de belangrijkste randvoorwaarden op te zetten: datahuishouding geschikt voor AI, change management, stakeholders en infrastructuur.

Wat levert het op?

Binnen twee weken zie je al de eerste resultaten. Wil je eerst een inspiratiesessie om te zien wat AI allemaal voor een corporatie kan betekenen? Neem contact met ons op en plan de sessie meteen in.

Dit is ons team

Gedreven experts die het verschil maken voor jouw organisatie

Bij Wieck Molendijk consultants verlaten we de gebaande paden voor innovatieve oplossingen. Dat kan alleen met de juiste consultants. We zijn een team van unieke individuen met diverse achtergronden, maar een gedeelde passie: jouw uitdagingen eenvoudig en uitvoerbaar maken.

Danny Molendijk

Oprichter & strategisch partner Privacy Specialist, Cyber Security Specialist, Wieck Molendijk Consultants

Melvin de Groot

Consultant Wieck Molendijk Consultants

Jurgen de Haan

Consultant Wieck Molendijk Consultants

Lynn Molendijk

Partner, accountmanager Privacy Specialist, Cyber Security Specialist, Wieck Molendijk Consultants

Rozemarijn Kriekaart

Marketing en media expert Wieck Molendijk Consultants

Ivar van der Loos

Consultant Privacy Specialist

Gerben van der Weert

Consultant Privacy Specialist

Mike van der Hilst

Consultant Wieck Molendijk Consultants

Rifka Weenink

Consultant Wieck Molendijk Consultants

Tim Sluijter

Content marketeer Wieck Molendijk Consultants

Gaby Laane

Consultant Privacy Specialist

Thomas de Ruiter

Business Owner Privacy Specialist
Neem contact met ons op

Deel jullie uitdaging of vraagstuk met ons. Dan maken wij het inzichtelijk, overzichtelijk en de oplossing uitvoerbaar.